.

.

Stichting Vrienden Hospice de Markies

De stichting Vrienden Hospice de Markies, opgericht in juli 2009, heeft ten doel de ondersteuning van het werk van het hospice in financiële en materiële zin te bieden.
“Met een betrokken bestuur trachten we dit doel te verwezenlijken door het werven van financiële middelen ten behoeve van het hospice en het werven en informeren van vrienden/donateurs, die gedurende een bepaalde periode, of door een eenmalige gift, schenking, erfstelling, legaat of andere bate het nut en het belang van het hospice onderschrijven. Daarnaast ontwikkelen we producten en activiteiten. Onze missie is ‘ondersteunend verbinden’.

Om de missie te kunnen realiseren stellen we middelen centraal. Dit zijn mensen, geld en faciliteiten. Hiermee kunnen we de volgende waarden navolgen: breed, onafhankelijk, innovatief, bekend, zichtbaar en educatie”.

.

Samenloop voor Hoop K.W.F.

SamenLoop voor Hoop is 24 uur wandelen voor kankeronderzoek. Daarbij wisselen teamleden elkaar af op een parcours, als symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. Rondom de wandelestafette heeft elke editie een bijzonder programma voor bezoekers, boordevol muziek en activiteiten..

Loop Mee En Sta Stil Bij Kanker!

.

Stichting Leergeld De Brabantse Wal

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Via ruim 90 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen.

.

Alzheimer vereniging Afd. West-Brabant

Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun dierbaren. Hiervoor geven we voorlichting over dementie, bieden we ondersteuning en komen we op voor betere zorg voor mensen met dementie. En we maken wetenschappelijk onderzoek mogelijk, door financiële ondersteuning.